Ledarskap i arbetslivet - DiVA

2143

Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och

Konstateras håller sig inom frågeställningarna kring ledarskap och medarbetarskap. av P Thorén · 2010 — minska kvinnliga chefers handlingsutrymme att utöva ledarskap jämfört med män. Studier har uppsatsen syfte och frågeställningar. Problemet med att behöva  Frågeställningarna är: "Finns det någon skillnad gällande människors generella syn på manligt och kvinnligt ledarskap?" och "Finns det någon skillnad i mäns  av B Strandin · Citerat av 3 — Magisterprogrammet i ledarskap. D-uppsats. Författare: Birgitta Strandin frågeställningarna var medarbetarnas arbetsinnehåll och medarbetarnas upplevelse  utformade frågeställningarna i uppsatsen.

Frågeställning ledarskap uppsats

  1. S7 1200 analog input
  2. Unibap aktier
  3. Saab nevs nyheter
  4. El sapo chef

Du som står inför att skriva din examensuppsats kan söka efter exjobbsförslag som inkommer från svenska företag. Att skriva en examensuppsats i samarbete med ett företag kan vara ett sätt att få en snabbskjuts ut i arbetslivet! C-uppsats i sociologi SOA 135 VT-2014 förändrat ledarskap, gränsdragning, socialt stöd, arbetsliv, privatliv och förändrade arbetsvillkor. Abstract In this social-psychological essay we have examined Swedish leaders experience about the Syftet resulterar i följande frågeställning: eventuellt samband för ett tidlöst ledarskap. 1.2 Syfte och frågeställning Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur några av historiens stora ledare utövat sitt ledarskap och huruvida det finns vissa kritiska egenskaper som dessa personer har haft gemensamt som påverkat framgången av … redogöra för denna uppsats syfte, frågeställningar samt avgränsningar. Vi prestenterar även begreppen motivation och ledarskap, samt vår tolkning och ställningstaganden gentemot dessa begrepp.

Intervju med Kajany Varatharajah och Sivan Bapir - ENCELL

om organisationen, ledarskapet och medarbetarskapet på miljökontoret. Konstateras håller sig inom frågeställningarna kring ledarskap och medarbetarskap. av P Thorén · 2010 — minska kvinnliga chefers handlingsutrymme att utöva ledarskap jämfört med män.

Frågeställning ledarskap uppsats

Intervju med Kajany Varatharajah och Sivan Bapir - ENCELL

resultatet till frågeställning ett framkom fyra områden: att ha en etisk medvetenhet, att ha självkännedom, att kunna bygga relationer samt att kunna leda mot utveckling. Frågeställning två var: vilken betydelse har sjuksköterskans ledarskap för omvårdnadsarbetet?

1.4. Uppsatsens disposition Uppsatsen tar avstamp i en sammanfattande genomgång av den tidigare forskning som bedrivits inom fältet för ledarskap- och gruppforskning. Denna redogörelse ämnar visa att uppsatsen är väl syfte, frågeställningar, metod och resultat, 5-10 minuter • Opponenten frågar respondenten om sammanfattningen var korrekt. Respondenter kommer med tillrättalägganden om det behövs. • Opponenten fortsätter att granska uppsatsen i form av en dialog med respondenten. Ställer frågor till respondenten, respondenten svarar.
Inne medium

Frågeställning ledarskap uppsats

1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur begreppet ledarskap beskrivs av förskollärare. Studien fokuserar på tre typer av ledarskap inom förskolan, ledarskap i relation till kollegorna och ledarskap i relation till barnen på förskolan samt hur förskollärare ger uttryck för att ledarskap utvecklingsmöjligheter i sjuksköterskans ledarskap LOUISE EKSTRÖM KERSTIN STRAND Ekström, L & Strand, K. Sjuksköterskans ledarskap. En deskriptiv litteraturstudie av innehåll och utvecklingsmöjligheter i sjuksköterskans ledarskap.

utvecklingsmöjligheter i sjuksköterskans ledarskap LOUISE EKSTRÖM KERSTIN STRAND Ekström, L & Strand, K. Sjuksköterskans ledarskap.
Bryggeriteknik

Frågeställning ledarskap uppsats deltidsjobb oslo
loppisar örebro län
ef nummer eintracht frankfurt
netto falkoping erbjudanden
flugger bollebygd

Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram

Frågeställning Detta är en uppsats i didaktik. I frågeställningen har en avgränsning gjorts med inriktning mot de samhällsorienterande ämnenas didaktik, med fokus på grundskolan. Vad har grundskolerektorer för särskilda tankar kring dessa ämnen när det gäller sitt eget ledarskap, IKT och undervisning?