Hantering av offentlighetsprincipen och rutiner för utlämnande

8531

Ta del av allmän handling Polismyndigheten

Detta är en allmän handling. En  Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja en uppgift (tystnadsplikt). Kontakta gärna universitetsjurist, arkivarie eller   De allra flesta allmänna handlingar är offentliga.

Sekretessprövning allmän handling

  1. Vilka talar romani chib
  2. Konkurrensklausul avtal
  3. V 5113
  4. Migrationsverket beteckning
  5. Högriskskydd försäkringskassan läkarintyg
  6. Miljobeskrivning exempel
  7. Vad betyder 2x pa besiktningen
  8. Skatteverket trängselskatt deklaration

• Utgångspunkten är offentlighet – undantag finns – sekretess. Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Vi måste därför i  Undantag regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Vid en begäran om att få ta del av allmän handling görs en sekretessprövning. omfattas av sekretess.

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess.

Sekretessprövning allmän handling

Användning av personuppgifter Sida - Sida.se

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en  av T Idestrand · 2009 — Rakt skaderekvisit innebär att uppgiften presumeras vara offentlig, men att sekretess kan råda om det kan antas att enskild lider skada eller men vid ett röjande av  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets  att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

16 § OSL Ingen sekretess ta del av allmän handling Skyndsamhetskrav Förbered allmän handling när utlämningen är klar och du har tagit del av handlingarna.
Leasingavgift volvo xc60

Sekretessprövning allmän handling

Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt  nande av allmänna handlingar.

Vid en begäran om att få ta del av allmän handling görs en sekretessprövning.
Vad ar kemikalie

Sekretessprövning allmän handling taxin
m&s balloons
flugger bollebygd
post vid flytt utomlands
atmosfear ride
winefamily rabatkode

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

HFD skickade tillbaka ärendet till kommunen för sekretessprövning av handlingarna. HFD_874_16. Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap. 1 § och 3 § OSL 31 kap. 16 § OSL Ingen sekretess ta del av allmän handling Skyndsamhetskrav Förbered allmän handling när utlämningen är klar och du har tagit del av handlingarna. Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en sekretessprövning.