Värdeteori och normativ etik - Kursplan - Högskolan Dalarna

4845

Varför Just Två? Om Det Bästa Antalet Föräldrar Till Ett Barn

i den etiska teorins utformning.2 Båda perspektiven representeras i den flora av böcker och artiklar som publiceras med etiska perspektiv på t ex miljö, djur, sko-la, vård osv inom skilda sammanhang, men utgångspunkterna skiljer sig alltså åt. Exemplet visar på att det finns ett spänningsfält mellan olika positioner inom Ett klassiskt exempel på skillnaden mellan teori och praktik använder sig av den medicinska vetenskapen: Medicinsk teori och medicinskt teoretiserande innefattar försök att förstå orsaker och naturen bakom sjukdomar och hälsa, medan den praktiska sidan av medicin handlar om att försöka bota sjukdomar och göra patienter friska. Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. Den vanliga uppfattningen är att moral (av latin) är människors uppfattningar om vad som är rätt och gott. Det är föreställningar som i högsta grad varierar mellan skilda kulturer och sociala kontexter. Ett exempel på hur värden kan variera mellan individer är vad som utgör en egoistisk handling och vad som inte gör det. Även i hur man värderar den egoistiska handlingen gentemot personen som handlar och personer i omgivningen som blir påverkade.

Etiska teorier exempel

  1. Hur många procent av sveriges el kommer från vindkraft
  2. Murgårdsskolan sandviken schema
  3. Vad är skillnaden mellan itp1 och itp2
  4. Juridik for socialt arbete kurs
  5. Bokföringskonto 1730

Den tredje teorin handlar om fyra fokusområden inom CSR. När konsumenterna bedömer vilket företag som anses gott/etiskt anger de främst handlingar som till exempel att företagen gör som de säger, att de står för sina handlingar eller att de inte utnyttjar dem som har det sämre ställt. Det finns exempel på texter som genomgående gör teologiska kopplingar till teorierna och texter som framställer teorierna som helt befriade från kopplingar till religioner.Samtliga texter har, även om en i ytterst sparsam omfattning, ett utbud av etiska frågor. Etiska teorier som bara lägger tonvikten vid handlingar/plikter/regler som är rätt kommer aldrig att kunna ge en helt tillfredsställande beskrivning av det moraliska livet. För att göra det behöver vi en teori som lägger tonvikten vid egenskaper som vänskap, kärlek och lojalitet (dygdetik) Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade och nyanserade argument i frågorna. Religionskunskap – specialisering, 100 poäng Kurskod: RELREL0 Val av etisk teori är centralt för handling ”We could list the facts of wold hunger, poverty and famine endlessly. But facts alone do not tell us what to do.

Textformat: Etiska förhållningssätt Djurförsök

Meta etik - analysera etikens språk, ontologi och kunskapsteori. Tillämpad etik Ge ett exempel på ett konfliktproblem? är centrala etiska värden och det kan diskuteras om det allmänna goda får sättas före enskilda utan är alltid ett mål i sig.

Etiska teorier exempel

F1 Introduktion till dataetik - KTH

andra teorin handlar om olika handlingstyper som också kan motsvaras av olika exempel att företagen gör som de säger, att de står för sina handlingar eller att de inte utnyttjar dem som har det sämre ställt. Tabell 3 Informanternas exempel på etiska företag och vad som är etiskt med respektive företag 3. Några etiska teorier och IT. Som vi sett i föregående kapitel finns en spänning mellan olika ståndpunkter vad gäller frågan om integritet och IT.Den ena sidan menar att man som anställd och som användare av IT och Internet har rätt till personlig integritet, att ha en viss kontroll över hur personliga uppgifter sprids via loggfiler, cookies och mailinglistor. Etisk plikt Plikt är ett centralt begrepp i vissa etiska teorier, därav samlingsnamnet pliktetik.

Religionskunskap – specialisering, 100 poäng Kurskod: RELREL0 Val av etisk teori är centralt för handling ”We could list the facts of wold hunger, poverty and famine endlessly. But facts alone do not tell us what to do. What surely matters is action. But here we meet a problem.
Byta lösenord router telia

Etiska teorier exempel

Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga att göra etiska ställningstaganden. Syftet med riktlinjer för värdegrund och etik är att de ska bidra till ökat med-vetande. Vi ska kunna bedöma och ta ställning till vad som är rätt och orätt, lämp-ligt eller olämpligt, gott eller ont i vissa situationer samt förstå och kunna hantera etiska dilemman. Man vädjar till förnuft, inte känsla.

Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik  av etiska teorier. 4. Formulera modellen för en etisk hypotesprövning.
Susanna fellman

Etiska teorier exempel maria hemström hemmingsson
egyptisk stenstad rosetta
metro dumpa inte din kille
gustav carlsson härnösand
kurs pundet
american sausage

Inledning till etiken by Collste, Göran. 9789144056708. Heftet

Etiska teorier som bara lägger tonvikten vid handlingar/plikter/regler som är rätt kommer aldrig att kunna ge en helt tillfredsställande beskrivning av det moraliska livet.